Behov for takst? Selge eller kjøpe? Reklamere? Er du interessert i boligpriser?

5. sep, 2019

Vi leverer takster på fast eiendom.

Vi leverer takster på fast eiendom, bolig i hele Helgeland annet sted etter forespørsel.
Trenger du en "Salgstakst" trenger du en rapport som beskriver, dokumenterer og bidrar til å ivareta selgers opplysningsplikt samtidig på rapporten sannsynliggjøre for kjøper at taksert verdi er riktig.
Noe råd og dåd trenger du som regel også ift. bygningskonstruksjonen, skattemessig eller i forhold til eiendommen/feste.
Pris for en "Salgstakst" for boliger begynner på 6.500 kroner, - noe mer f.eks. hvis den er stor, har utleiedel, flere bygg, er bygget siste 10 år etc. Et meget godt alternativ er "Tilstandsanalyse med verditakst". Her måles det også fukt på utsatte steder, det angis tilstandsgrad for alle bygningsdeler og søkes etter svakheter med infrarød kamera og radonmåler.
En noe enklere variant er "Verdivurdering" (ikke for salg, men finansiering, arv etc.). Pris etter forespørsel for Bolig m/utleie, Reklamasjon, Landbrukseiendom, Næringseiendom, Forsikringsskjønn, Termografering, Eiendomsskattetakster etc..
Annet sted enn regionsentrene på Helgeland kan medføre reisekostnader.
Har du kjøpt noe eller fått utført noe trenger du kanskje litt bistand - kanskje et Reklamasjonsgrunnlag. Her vil pris avhenge av boligen/oppdraget. Selskapsverdi og vurdering av verdi av eiendom i "singel purpose" selskap kan også takseres av oss. Alle priser her er inkl. mva.
Bare ring 90208875, ... og hør deg for!
2.1.2020.