Behov for takst? Selge eller kjøpe, reklamere, tilstand, kontroll?

16. okt, 2020

Vi leverer takster og vurderinger av fast eiendom.

Vi leverer takster på fast eiendom, i hele Helgeland annet sted etter forespørsel.
Trenger du en salgstakst trenger du som minimum en rapport som beskriver, dokumenterer og bidrar til å ivareta selgers opplysningsplikt samtidig som rapporten bør sannsynliggjøre for kjøper at taksert verdi er riktig.
Pris for en slik rapport en Verdi- og lånetakst for boliger og vil i utgangspunktet koste 8.000 kroner inkl. mva, - noe mer f.eks. hvis den er meget stor, har utleiedel, flere bygg, er bygget etter 2010 etc. Et godt alternativ er "Tilstandsanalyse med verditakst" som også nå kan leveres som såkalt "Godkjent tilstandsrapport" (se egen side). Her måles det også fukt på utsatte steder, det angis tilstandsgrad for alle bygningsdeler, og vi søker etter svakheter med infrarød kamera.
En noe enklere og rimeligere variant er "Verdivurdering" (for salg finansiering/prisindikasjon). Priser etter forespørsel for Bolig m/utleie, Reklamasjon, Landbrukseiendom, Næringseiendom, Forsikringsskjønn, Termografering, Uavhengig kontroll (ved flere oppdrag), Eiendomsskattetakster etc.
NB. Annet sted enn regionsentrene på Helgeland kan medføre reisekostnader.
Har du kjøpt noe eller fått utført noe trenger du kanskje litt bistand - kanskje et Reklamasjonsgrunnlag. Her vil pris avhenge av boligen/oppdraget. Selskapsverdi og vurdering av verdi av eiendom i "singel purpose" selskap kan også takseres av oss.
Bare ring 90208875, ... og hør deg for!