Behov for takst? Selge eller kjøpe? Reklamere? Er du interessert i boligpriser?

5. sep, 2019

Vi leverer takster på fast eiendom.

Vi leverer takster på fast eiendom, bolig i hele Helgeland annet sted etter forespørsel.
Trenger du en "Salgstakst" trenger du en rapport som beskriver, dokumenterer og bidrar til å ivareta selgers opplysningsplikt samtidig som rapporten bør sannsynliggjøre for kjøper at taksert verdi er riktig.
Pris for en "Salgstakst" for boliger er gjerne på 8.000 kroner, - noe mer f.eks. hvis den er meget stor, har utleiedel, flere bygg, er bygget etter 2010 etc. Et meget godt alternativ er "Tilstandsanalyse med verditakst". Her måles det også fukt på utsatte steder, det angis tilstandsgrad for alle bygningsdeler og vi søker etter svakheter med infrarød kamera.
En noe enklere og rimeligere variant er "Verdivurdering" (ikke for salg, men finansiering, arv etc.). Pris etter forespørsel for Bolig m/utleie, Reklamasjon, Landbrukseiendom, Næringseiendom, Forsikringsskjønn, Termografering, Eiendomsskattetakster etc..
Annet sted enn regionsentrene på Helgeland kan medføre reisekostnader.
Har du kjøpt noe eller fått utført noe trenger du kanskje litt bistand - kanskje et Reklamasjonsgrunnlag. Her vil pris avhenge av boligen/oppdraget. Selskapsverdi og vurdering av verdi av eiendom i "singel purpose" selskap kan også takseres av oss. Alle priser her er inkl. mva.
Bare ring 90208875, ... og hør deg for!
1.7.2021.