Prisutvikling eneboliger Helgeland

-Prisutvikling eneboliger Helgeland-
Da er vi igjen tilbake med utvikling på Helgeland – med ref. i eneboligsalgene i 2018.
Jeg har igjen justert (glattet) kurvene for gjennomsnittspriser i postnummerområdene Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund. For Brønnøysund endrer jeg grafen mye, dvs. de høye snittall for 2015 og 2016 jevnes nå ut med tallene for 2014 og 2017 og «markedet» antas å ha ligget i mellom i hele perioden - opp mot der hvor 2019-tallet er. Kurvenes sluttpunkter er alltid noe usikre men blir altså «riktigere» jo lengre perioden er, og mest usikker for siste år.
Igjen, svært viktig å huske at det er den lokale balansen mellom antall boliger til salgs og antall kjøpere, sysselsetting og fremtidstro som er de viktigste lokale faktorene som påvirker den lokale utviklingen – den som evt. avviker i forhold til andre sammenligbare steder. Renten er den klart viktigste nasjonale faktoren.

Det ser slik ut:

- Mo i Rana- viser en utflating av den ekstraordinære veksten de senere årene. Markedet avventer nok realitet omkring flyplass og sykehus. Så er det bygget mye leiligheter i det siste og mange selger eneboliger i denne forbindelse.

- Mosjøen- kommer igjen godt ut. Her har det lenge gått tydelig oppover, og de som kjøpte noe i Mosjøen for 3 år siden kan for gode salgsobjekt forvente en verdistigning i perioden på omkring 25 %. 

- Sandnessjøen- er det fremdeles "kjøpers marked". Det kan se ut som om snittprisen har «satt seg fast» på rundt 17.500,- kr/kvm etter at den positive lokale utviklingen her kulminerte med toppåret 2013. Ettersom andre sammenlignbare steder (Br.sund, Mosjøen, Fauske, Sortland) har hatt en oppgang på 10 – 25 % i perioden etter 2013, drevet av nasjonal rentenedgang og evt. lokale forhold, er dette i realiteten en meget svak utvikling. Det positive for aktørene er at mye av risikoen for videre fall kan antas å være «tatt ut».

- Brønnøysund- har etter hvert en mer naturlig kurve – vekst i en lengre periode men med utflating. Denne øvelsen som jeg gjør her (-Prisutvikling eneboliger Helgeland-) viser at selv for et sted som Brønnøysund, med 50 – 70 eneboligsalg pr. år, er det vanskelig å angi en markedsutvikling ut fra årvise snittall. En kvalifisert oppfatning krever altså statistikk over flere år selv for et såpass stort sted.

 Pr. jan. 2019

 

 

 

Sømna, Vevelstad, Vega, Bindal, Brønnøy, Leirfjord, Dønna, Vefsn, Herøy, Træna, Rødøy, Alstahaug, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rana, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund, Terråk, Vik, Berg, Gladstad, Forvik, Leland, Solfjellsjøen, Bjørn, Silvalen, Trofors, Hemnesberget, Bjerka, Korgen, Sleneset, Onøy, Lovund og Tonnes.

Sømna, Vevelstad, Vega, Bindal, Brønnøy, Leirfjord, Dønna, Vefsn, Herøy, Træna, Rødøy, Alstahaug, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy, Rana, Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen, Brønnøysund, Terråk, Vik, Berg, Gladstad, Forvik, Leland, Solfjellsjøen, Bjørn, Silvalen, Trofors, Hemnesberget, Bjerka, Korgen, Sleneset, Onøy, Lovund og Tonnes.

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, 

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, 

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

 Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund. Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, 

Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana, Mo i Rana

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, 

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, 

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen

Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen, Mosjøen

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

 Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, Sandnessjøen, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund. Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, 

Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund, Brønnøysund,

Takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst,

Takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst,

Takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst,

Takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst, takst,

Takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann,

Takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann,

Takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann,

Takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann,

Takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann, takstmann,