Salgstakst

Denne rapporten utarbeides på grunnlag av en befaring og det er denne rapporten som vanligvis oppfattes med en "Takst" eller "Verditakst". 

Vi vil fremheve det som er vesentlig i denne sammenheng, og gjene gi en del informasjon på siden av rapporten som støtte og veiledning.

Vi foretar en oppmåling av boligens arealer og en visuell gjennomgang av boligen. Rapporten vil følge NITO Takst Instruks for "Verditakst". Det undersøkes ikke om arealbruken kan være i strid med tidligere eller gjeldende byggeforskrifter og tillatelser for eiendommen og heller ikke om arealoppgaver for ligningsverdi(formueskatt) og for kommunale avgifter er korrekte. Rapportens hovedfokus er markedsverdien og de forhold som følger av en selgers opplysningsplikt. En Låneverdi angis også. Markedsverdien fastsettes etter beliggenhet, tilstand og etter en vurdering opp mot sammenlignbare salg.