Tilstandsrapport m/verditakst

Dette er en rapporttype hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille og vurdere alle bygningsdeler. Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av bygningsdelene med karaktergiving iht. Norsk Standard. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes såkalte skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke vil bli foretatt åpning av utsatte konstruksjoner. Det utføres visuelle observasjoner på tilgjengelige flater og inspeksjon blir utført på tilgjengelige deler av konstruksjoner.
De tingene som "alle ser" som innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten. Dette ligger heller ikke til en selgers opplysningsplikt. 

Rapporten kan også leverer med fullverdi verditaksering og vil da være et grunndag og flott utgansgpunkt for en salgsprosess. Her får du egentlig alt du trenger for å presentere boligen på en smakfull, seriøs og betryggende måte overfor interesserte kjøpere.

 

Boligsalgsrapport

Denne rapporten er av den nye typen fra 2016 (versjon 2,2 ) og den beste dokumentasjonen du som boligselger kan fremskaffe for et salg.  Dette er en omfattende rapport med inngående vurdering av alle bygningsdeler og forslag til tiltak med kostnadsindikasjon der ting ikke er helt slik det bør være. I prinsippet teknisk sett en Tilstandsanalyse, men hvor det i tillegg er lagt spesielt vekt på forhold som er særlig relevante i forhold til ansvar hos selger ved skifte av eier. 
Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert, kontrollert og testet og gir en kjøper god trygghet i forhold til faglig utførelse, dokumentasjon og godkjenninger ved boligen. Boligsalgsrapporten er støttet med relevante fotos til utvalgte bygningsdeler og har ellers alle relevante vedlegg som hører et boligsalg til. Dette er en omfattende gjennomgang av boligen, med målinger/søk etter fukt/kuldebruer, fuktmåling inne i vegger på utsatte steder (hvis eier aksepterer) og noe funksjonstesting. Boligsalgsrapport versjon 2 etter NS 3600 er også tilrettelagt med mulighet for en meget flott presentasjon på interessertes iPhone / iPad / smarttelefon (ved bruk av QR leser). Her kan interesserte bla seg fra rom til rom i forbindelse på Visningen av boligen. 

Ved et oppdrag vil det ofte være ønskelig for alle parter at oppdragsgiver har litt tid etter befaring og første gjennomgang slik at evt. anmerkninger som greit lar seg rette på kan rettes før endelig Boligsalgsrapport ferdigstilles. Hvis behov kan det også tilbys bistand til å fremskaffe dokumentasjon på boliger byggesøkt etter 1.7.2010.