Boligpriser - boligprisutvikling

Boligmarkedet lokalt i Sandnessjøen
Siden sommeren 2013 har veksten i markedet i Sandnessjøen generelt stagnert etter flere år med betydelig fremtidstro og vekst. Man ser, bl.a. ut fra boliger som har vært solgt ved flere anledninger i de senere årene, en nedgang prisleiet på 3 - 10 % siste år.  Markedet for boliger i høyere prisklasse er begrenset og har merket stagnasjonen mer som en tilbakegang. De boligene som i de seneste årene lettere har blitt omsatt er de mindre og eldre, og dette vil da virke positivt på kvadartmeterprisen siden mindre boliger normalt ligger løyere pr. kvm. 

Eneboliger i Sandnessjøen ble i 2017 omsatt for kr.17.659,- (kr/kvm i snitt pr. P-rom/BOA) mot kr. 18.099,- i 2013. I 2018 var tallet 17.646,- og nå i 2019 17.207,- (kr/kvm i snitt pr. P-rom/BOA).

Markedspris i det videre vil avhenge av om hvor mye lokale forhold virker i forhold til de nasjonale faktorforhold. Vekstdriverne innen oljenæringen på Helgeland har i den senere tid vist negative utfall. Tilbudet av bolger er etterhvert betydelig og utviklingen lokalt i de senere år har hatt mange usikre forhold ved seg. I Sandnessjøen har det vært og er fremdeles "kjøpers marked". Det kan se ut som om snittprisen har «satt seg fast» på nominelt litt over 17.000,- kr/kvm. Ettersom andre sammenlignbare steder (Br.sund, Mosjøen, Fauske, Sortland) har hatt en oppgang på 10 - 25 % i perioden mellom 2013 - 2018, drevet av nasjonal rentenedgang og evt. lokale forhold, er dette i realiteten en særdeles svak utvikling.

Markedet er preget av nervøsitet for veien videre, - vil ny flyplass i Rana true reisetilbudet lokalt og medfører en nedbygging av lokal olje- og gassvirksomhet, mister man enda flere offentlige funksjoner og hva med sykehuset?

Imidlertid kan det hevdes at mye risiko er tatt ut - med mindre sykehussaken tapes og da sender boligverdiene ned til nivå med Ørnes og Rognan - er en betydelig priskorreksjon tatt og veien videre vil svært sannsynlig mest være positiv. Og, med den seneste noe positive utvikling innen sykehussaken er det nå grunn til å være optimist på Sandnessjøens vegne.

Jeg har laget glattet en kurve for gjennomsnittspriser i postnummerområdet. Husk at kurven er alltid noe usikker ved sluttpunktene og blir altså «riktigere» jo lengre perioden er, dvs. mest usikker for siste år 2019. Og, svært viktig å huske at det er den lokale balansen mellom antall boliger til salgs og antall kjøpere, sysselsetting og fremtidstro som er de viktigste lokale faktorene som påvirker den lokale utviklingen – den som evt. avviker i forhold til andre sammenligbare steder. Renten er den klart viktigste nasjonale faktoren som påvirker alle steder.

Pr. jan 2020.