Boligpriser - boligprisutvikling

Boligmarkedet lokalt i Mo i Rana

Boligprisutviklingen i Mo kan og bør i utgangspunktet ses opp mot trenden i Nordland. Markedet lokalt i Mo i Rana har, etter en nedgang i årene mot 2011/2012, snudd opp i en meget fin vekst – spesielt de siste årene. Både eneboliger og leiligheter omsettes nå for klart bedre priser enn de øvrige regionsentrene på Helgeland og godt over Narvik, Sort-land m.f.
Eneboliger på Mo ble i 2012 omsatt for ca. kr. 16.550,- (kr/kvm i snitt pr. P-rom/BOA) mot kr. 19.314,- i 2014. I 2017 var tallet kr. 22.038,-, så i 2018 var tallet kommet litt opp til 22.558,- , men nå i 2019 litt ned til 22.249.-.
Mo i Rana viser altså en utflating av den sterke og ekstraordinære veksten de senere årene. Markedet har i mange år bygget inn en forventning om suksess innfor profilerte prosjekter som sykehus, flyplass, domstol og høyskolecampus og kanskje dette batteri-fabrikkinitiativet. Deler av smelteverksindustrien har hatt stans og reduksjon. Dette er et usikkerhetssignal til markedet lokalt. Markedet har stagnert og avventer realitet, spesielt omkring flyplass og sykehus - tror vi. Det er også bygget mye leiligheter i det siste og mange selger sine eneboliger i denne forbindelse. Med den seneste noe negativ utvikling innen sykehussaken ansees risiko i bolig- og eiendomsmarkedet i Mo i Rana å være betydelig øket. Videre evt. negative avklaringer eller utsettelser må forvente å gi en tilsvarende korreksjon i eiendomsverdier i Rana, kanskje ned med inntil 10 %. Vi ser mange grunner for forsiktighet i eiendomsmarkedet på Mo nå slik utviklingen er.

Jeg har laget glattet en kurve for gjennomsnittspriser i postnummerområdet. Husk at kurven er alltid noe usikker ved sluttpunktene og blir altså «riktigere» jo lengre perioden er, dvs. mest usikker for siste år 2019. Og, svært viktig å huske at det er den lokale balansen mellom antall boliger til salgs og antall kjøpere, sysselsetting og fremtidstro som er de viktigste lokale faktorene som påvirker den lokale utviklingen – den som evt. avviker i forhold til andre sammenligbare steder. Renten er den klart viktigste nasjonale faktoren som påvirker alle steder.

Pr. jan 2020.