Takst av bolig/fritid, næring (verker og bruk, oppdrettsanlegg m.m.), etc.

Vi leverer eiendomsskattetaksering til kommuner, både for ny hovedperiode, retaksering og omtaksering. Vi dekker alle utskrivingsalterinativer og har stødig kompetanse også innenfor utfordrende områder som industrianlegg (verker og bruk), flytende- og landbasert oppdrett, masseuttak, kai- og bryggeanlegg, etc.  

 

Fra året 2019 opphørte verker og bruk som egen kategori innenfor eiendomsskatt. Disse eiendommene skal i det videre skal anses og håndteres som annen næringseiendom. Verdsettelsesreglene ble endret konkret ved at produksjonsinstallasjoner og produksjonsutstyr ikke lenger skal inngå i takstgrunnlaget, og ikke minst ved at det nå skal benyttes omsetningsverdi (leieverdimetoden) som beregningsgrunnlag for verdi. Som en følge av denne endringen pliktet kommunenes takstnemnder fastsette nye takster for alle verker og bruk innen 1. mars 2019. Er ikke dette gjort er det en feil som kan påklages. 

Vår takseringsvirksomhet inkluderer næringstakster og egne takster/gjennomgang for korreksjon av grunnlag for eiendomsskatt og formuesverdi.

Se gjerne;    https://www.facebook.com/takstmanneirikhansen/?ref=bookmarks http://www.taksteirikhansen.com/